جواب بازی جدولانه (2) 249  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 249 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از جان هیوستون:شرف خانواده پریتزی
فلسفه عملی:پراگ ماتیسم

فلسفه عملی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جستنی در معدن:رگه
بجا:مناسبت
اسب ماده:مادیان
ایل:تبار
حاجت:نیاز
بیماری ریوی:سل
نقطه ضعف:چم
از ورزش های گروهی:هندبال  
پایتخت ترکیه:آنکارا
باد خنک:ایاز
نادان:کانا
بخشش و کرم:سخا
شکسته شدن:انکسار
شهر مازندران:تنکابن

شهر مازندران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باربر شهری:وانت
سنگ سخت:خارا
مرض:دا
عدد خیطی:سه
از شهرهای استان آذربایجان شرقی:هشترود

از شهرهای استان آذربایجان شرقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر چیز خشک:خشکه
ترک روی سی دی:خش
افزونی:زیادت
بدگل:زشت
جام شراب:پیاله
کالبد:پیکر
هزاربار:هزاری
داد و فریاد:هیاهو
کرایه:اجاره
رها:آزاد
احوال پرسی از بیمار:عیادت
فورا و بی درنگ:عجالتا
پیاپی رسیدن:توالی
بدخوی و زشت:پتیاره
گوسفند فربه:پرواری
قوه حافظه:یاده
خوراکی از سیب زمینی:کتلت
سوی و طرف:زی
خط کش مهندسی:تی
آجر مقاوم در برابر حرارت:آجر نسوز
نیا:جد
جستن:پریدن
تند و افراطی:دو آتشه
آزمایش لباس:پرو
جاوید:باقی
جوان:برنا
حرکت هوا:باد
ضرور و لازم:بایست
طرف:سو
همراه داماد:ساقدوش
تیم فوتبال ایتالیایی:اودینزه