جواب بازی جدولانه (2) 250  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 250 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ملی پوش والیبال:فرهاد قائمی
شهر مازندران:فریدون کنار
نوعی اسباب بازی:یویو

نوعی اسباب بازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مخالفت و دشمنی:ضدیت
پوستین:وت
از مذاهب بودایی:ذن
قالب و باسمه:کلیشه
فیلمی از ویلیام وایلر:بنهور
کلام پرسش:آیا
کشور آسیایی:عربستان صعودی  
شخصیت و ذات:هویت
واحد اطلاعاتی کامپیوتر:بایت
عدد ورزشی:دو
گرفتنی است نه دادنی:حق
زبانه آتش:لهیب
بخشنده:رحمان
از سبزی ها:ریواس
اثر احمد محمود:مول

اثر احمد محمود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روز قیامت:محشر
سهل انگار و بی قید:لاابالی
پایتخت توگو:لومه
سریع حرکت می کنند:تندرو
اثر شاتوبریان:آتالا
پوشش دندان:مینا
دارای تدبیر:مدبر
جذابیت:گیرایی
شهر دیگری در مازندران:جویبار
بستر:جا
فلان:یارو
ذره باردار:یون
از استان ها:قم
کاستی ها:نقایص
شهر کرمان:ریگان
از اشکال هندسی:مربع
بیماری زردی:یرقان
از حروف الفبا:واو
اثر لئو تولستوی:دو سوار
قبول نشده:رد
از درختان جنگلی:توسکا

جنس اصل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیکاره و هرزه:ولگرد
ثروتمندان:اغنیا
من و شما:ما
یاکند:یاقوت
حساب:شمار
بیهوشی:غش
سخن جویده جویده:من من
زخم عفونی شده:ناسور
سر هر چیزی:نوک
فلانی:یارو
فوتبالیست ایتالیایی:مارکو وراتی
جنبش و تکان:نوسان
امر از رفتن:رو
درآمد از حاصل از فرصت ها:رانت
بازداشتن:نهی
نوعی بیماری پوستی:آکنه