جواب بازی جدولانه (2) 251  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 251 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از فرانک کاپرا:در یک شب اتفاق افتاد
اثر جواد مجانی:فردوس مشرقی
کارگردان"میلیونر زاغه نشین":دنی بویل
درخت انگور:مو

درخت انگور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راس:سر
عبادت مسلمانان:نماز
میل و خواهش نفس:شهوت
شهرستانی در ایلام:چرداول
شهر خراسان جنوبی:قائنات
ادیتور:ویراستار  
پول ژاپن:ین
باهوش:ذکیه
مانند:شبیه
خدایی:ربوبیت
نشانه:آیت
داستان کوتاه:متل
نگهبان راه:راهدار
شکوه و عظمت:هیبت
گوشه ها:زوایا
خطاب بی ادبانه:هی
پایتخت تونس:تونس
برآمدگی روی پوست:تاول
بی سروپا:لات
پیشانی:جبین
حرف فاصله رسان:تا
واحد طول انگلیسی:یارد
کدو:اج
نگین:خاتم
نیکی:خوبی
پناهگاه:مامن
پولی که دولت از مردم میگیرد:مالیات
شجاع:دلیر
قیف:تگاب
اولاد پیامبر:سادات

اولاد پیامبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ابزار کار نقاش:قلم مو
خیانتکار:خائن
شکوه:فر
برهنه:رت
شهر استان فارس:سروستان
از گل ها و نام زنانه:نرگس
شغل وکیل:وکالت
درخت قالی:دار

درخت قالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یاری دهنده:ممد
شمیم:بو
رعشه:لرزه
قلیل:کم
زور:توان
نیک نگریستن:تامل
نخ های افقی پارچه:پود
اسکناس های با ارزش:پول درشت
ورزش مادر:دو
آلت ها:ادوات
پاک کردن:زدودن
ورزش مفرح آبی:شنا
از گناهان کبیره:زنا
پنهانی:نهان