جواب بازی جدولانه (2) 253  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 253 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از رضا حیدرنژاد:حکایت آن مرد خوشبخت
فیلمی با بازی ایرج قادری:دکتر و رقاصه
نوت پایه موسیقی:تونیک

نوت پایه موسیقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکوه:فر
حرف تعجب:وا
گوشه فوتبالی:کرنر
محل نگهداری کتاب:قفسه
شهر هرمزگان:حاجی آباد
فروش کالا به خارج از کشور:صادرات
ناهید:زهره  
وی:او
حلال رنگ:تینر
دیگ دهان گشاد:تیان
مانند خاک:خاکسار
ترکیدن بمب:انفجار
استوار و پایدار:راسخ
میوه ای که وقت چیدنش رسیده:رسیده
خوابیده:نائم
سگ بیمار:هار
جوجه تیغی:راورا
هریک از نمک های اسید نیتریک:نیترات
پسوند محافظت:بان
گل ته جوی:لای
پر از تصورات بیهوده:خیالاتی
سقف فرو ریخته:آوار

سقف فرو ریخته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده سعادت:هما
شایسته:روا
فیلمی با بازی پژمان بازغی:ندارها
خزان:خریف
عدد ورزشی:دو
جمع ماده:مواد
کج:اریب
شهر رازی:ری
اثر صادق چوبک:هفخط
شجاع:دلیر
محل ورود:در
دردها:آلام
به جز:الا
کدامیک:کدامین
تمامیت و عمومیت:کلیت
دره:شعب
تحت نظر فرماندار:بخشدار
تورم روی پوست:تاول
پراکندگی:شت
پوشاک:لباس
نوعی پرتقال:خونی
خوراک:طعام
مجلس بزرگان:سنا

مجلس بزرگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر کرمان:بم
تصدیق انگلیسی:یس
اثر آگاتا کریستی:قتل آسان است
از بخش های اوستا:یسنا
پسوند شباهت:سا
نیم تنه مردانه:کت
خسیس:کنس
پراکندگی:شتات