جواب بازی جدولانه (2) 254  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 254 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نویسنده امثال و حکم:علی اکبر دهخدا
فیلمی از جان هیوستون:ملکه افریقا
مظهر استقامت:کوه

مظهر استقامت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هوش و حافظه:ذهن
طول دادن کاری:لفت دادن
طاقچه:رف
شکاف باریک:شیار
چندین قاضی:قضات
اثر امین فقیری:قالی بافان
ذره باردار:یون  
سلطان:شاه
برتری و فزونی:تفاضل
سال ترکی:ییل
دست عرب:ید
از ماه های میلادی:ژانویه
یار برهمن:رای
روز:نهار
خشمگین:ژیان
همواره:دائم
بالا بودن دمای بدن:تب
چهره:رخساره
به طور همیشگی:ابدالدهر
پایتخت توگو:لومه
عضوی از بدن:ران
واسطه احضار ارواح:مدیوم
کیسه پول:همیان
واژه ترساندن:پخ
مقدار تجویزی از دارو:دز
خانم:بانو

خانم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناصالح و بدرفتار:ناخالص
جای امن:مامن
بدنام و بی آبرو:رسوا
پشیمانی:ندامت
بی خطر:امن
اختلاف انرژی پتانسیل:ولتاژ
شریک دوره سربازی:هم دوره
محبوس:زندانی
زاری:ناله
سرگردان:ویلان
یار پت:مت
میوه سرشار از ویتامین ث:کیوی
فوتبالیست فرانسوی:یورنته
مایوس:نومید
جدید:نو
دیوار بلند و محکم:ترا
حاکم مستبد:دیکتاتور

حاکم مستبد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سنگ های گرانبها:یشم
شب ها:لیالی
معلق روی آب:شناور
نهضت طرفداری از حقوق زنان:فمینیسم
نژاد مردم آلمان:ژرمن
خاک کوزه گری:رس
نشانه قرآنی:آیت
عدد روستا:ده