جواب بازی جدولانه (2) 255  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 255 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر امین فقیری:کوچه باغ های اضطراب
اثر غلامحسین ساعدی:گور و گهواره
پرچم:رایت
طریقه:روند
بوته زرگران:گه
عدد خیطی:سه
عقب و پشت:ورا

عقب و پشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باطنی نیست:ظاهری
دزدیدن:ربودن
فیلمی از رسول صدر عاملی:شهری که دوست می دارم  
فک اسفل:چانه
کشته راه خدا:شهید
صنم:بت
از نت ها:فا
پیشوا:رهبر
موی پشت لب:سبیل
اهل ساری:ساروی
سرکش و نافرمان:یاغی
تیر پیکاندار:یب
پوشیده از طلا:مطلا
واکسن:مایه
ملامت کننده:لائم
وسیله احتیاطی:یدک
داد و فریاد:هوار
عدد منفی:نه
به طبع:طبعا
پر از غلط:غلط غلوط

پر از غلط در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساکنان:اهالی
از ادات پرسش:آیا
کشت به امید باران:دیم
زشت:رکیک
اعتبار و ناموس:آبرو
ترکیب قرمز و آبی:بنفش
وارونه:برعکس
بخشی از بدن:سینه
صحنه نمایش:سن
بردبار:صابر
نشانه قرآنی:آیت
پیرو حضرت موسی ع:یهود
قلیل:کم
گوینده:راوی
زراعت بهاری:صیفی
اندازه صدای سیستم صوتی:ولوم
شهر گیلان:رضوانشهر
دانشجوی علوم دینی:طلبه
قتل سیاسی:ترور

قتل سیاسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مادر:ام
دوستی:حب
دیوار:جدار
دارنده:واجد
شرم:حیا
تقریبا:حدودا
راندن مزاحم:دک
ماه سرد:دی
رخنه:شکاف
دوست:یار
پایتخت فراری:رم