جواب بازی جدولانه (2) 257  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 257 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

روزهای مهم مذهبی:ایام الله
آرایش:زینت

آرایش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سمبولیک:نمادین
کشور اروپایی:لتونی
از گل های رنگین معطر:زنبق
سنگ آتشفشانی:آذرین
راه راست یافته:راشد
صاحب:ذی
گرما:حر
پدر مرده:یتیم  
متحرک:جنبنده
تعلیمی:آموزشی
شبیه:همانند
دانای علم و ادب:ادیب
تا:الی
قایق بزرگ:لنج
کوچک:که
دمای بالای بدن:تب
گوشه فوتبالی:کرنر

گوشه فوتبالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عداوت و دشمنی:کین
التهاب:سوزش
جاوید:سرمد
ماه دهم قمری:شوال
سپاه:قشون
همگی:جمله
چندین وزیر:وزرا
خوش گذران:عیاش
دورتر:ابعد
اثر صادق هدایت:نیرنگستان
اسباب زندگی:معاش
شیر بیشه:عباس
ریشه:بن
بخشی از گیاه:ساقه
بیمار:علیل
بگو مگو:یکی به دو
نتوان بر آن قیمت گذاشت:بی بها
ویتامین انعقاد خون:کا
عرصه دو و میدانی:پیست
کوشش:سعی
بزرگ و عقیم:کلان
چارچوب:کادر
پول فلزی کم بها:پشیز
سیلی صدادار:شپلق

سیلی صدادار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آگهی کوتاه تبلیغاتی:تیزر
از علوم پایه:ریاضی
شریان:شاهرگ
پیشوا:قائد
باور:یقین
پارچه سوراخ سوراخ:تور
افراشته:اهتزاز
بشقاب بزرگ:دوری
قدرت:زور
تصدیق انگلیسی:یس
پایین:ذیل
حقیقت هرچیز:ذات
مایه روشنی:آب
نیز:ایضا
پایتخت ایرلند:دوبلین