جواب بازی جدولانه (2) 258  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 258 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی حمیده خبرآبادی:یک خوشگلو هزار مشکل
فیلمی از مایکل چیمینو:شکارچی گوزن
حرص:آز
زبانه آتش:گر

زبانه آتش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سایه بان دستی:چتر
کتاب شاعر:دیوان
جسور و بی ادب:گستاخ
واحد انرژی:ژول
نیمه خالی لیوان را می بیند:منفی باف
جانوری با پوست گرانبها:خز
پهلوان:گو
دست به دامان شدن:توسل
دریاها:بحار
از اوراق بهادار:برات
عود:بربط
دشت:هامون
خطاب بی ادبانه:هی
بی خساب شدن:یر به یر شدن
سیاهی جسم از دور:شبح
مضطرب:نگران
پر:لبریز
شهر آذربایجان غربی:شوط

شهر آذربایجان غربی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمیاب:نایاب
نصف هر چیز:نیمه
رطب:خرما
عضو سخن گفتن:زبان
جغد:بوف
واحد پول ایران:ریال
آشکار:مبرهن
دختران:بنات
پیرو آیین بها:بهایی
سمت راست:یمین
شهر اردبیل:پارس آباد
مستی:سکر
آراسته شده:مزین
پیشوای دینی:امام
کشور آفریقایی:اریتره
ضمیر وزنی:من
بیهوشی:غش
نارس:کال
مجموعه ای از پله ها:پلکان

مجموعه ای از پله ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناقص:نارسا
آرامگاه:مرقد
سپاه:لشکر
بانگ کبوتر:هدیل
خواندنی دانش آموز:درس
پوشش شمشیر:غلاف
ممنوع:قدغن
گرفتاری:بلا
جانشین:بدیل
آسیب:اک
زر:طلا
علم پزشکی:طب
کافی:بس
تو در تو:لابلا
تباهی:فساد