جواب بازی جدولانه (2) 26  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 26 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جیمز جویس: تبعیدی ها

اثر جیمز جویس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیدار در شب:شب پیما
پوست درخت خرما:لیف
شمشیر جوهر دار:پرندآور
بیماری عفونت ریوی: ذات الریه
باخته شطرنج:مات

باخته شطرنج زدر حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جای توقف حجاج:عرفات
پایتخت اتریش:وین
حرف فاصله:تا
ارتباط تلفنی:تماس

ارتباط تلفنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی حشره کش قدیمی:ددت
رسول:پیامبر
کوچکترین جز حافظه کامپیوتر:بیت
از نیروهای ارتش:هوایی
خاضع و رها شده:وارسته