جواب بازی جدولانه (2) 261  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 261 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر رجبعلی اعتمادی:برای که آواز بخوانم
اثر چارلز دیکنز:سرود کریسمس

اثر چارلز دیکنز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تجربه داشتن در کاری:ورزیدگی
عدد قرن:صد
کوچکتر:که
از صور فلکی:ثریا
بخشی از اوستا:یسنا
مسخره کردن:استهزا
به هم نامه نوشتن:مراسله
فیلمی با بازی سام درخشانی:مسیر روشن  
واحد سطحآر
فرشته:ایزد
پادشاهان:کیان
اعتقاد به ظهور حضرت مهدی:مهدویت
کلمه شرط:اگر
همان شوهر است:شوی
نوعی بیماری روحی:هیستری
قاضی:داور

قاضی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جوی ها:انهار
ساز شاکی:نی
از اول:از سر
قانون شکنی:تخلف
میوه تلفنی:الو
سرشت:فطرت
ساکت باش:هش
ترسناک:هایل
گیاه آتشگیره:خف
خوشبخت:سعید
تسلط و فرمانروایی:سلطه
زره ساز:زراد
افزودنی گران قیمت:زعفران
پیرو حضرت موسی ع:یهود
سرازیری:نشیب
قطعی برای کتاب:وزیری
دلاور:بهادر
همراه لوبیا:نخود

همراه لوبیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دوستی:ود
پسوند شباهت:سا
اثر محمدعلی جمالزاده:هفت کشور
ابزار نجاری و سنگ تراشی:تیشه
دزدیده شده:ربوده
کیسه حمام:لیف
بی سروپا:لات
صنم:بت
تیردان:ترکش
مخترع تلفن:بل
مدت زمان معین:دوره
ظرف مرکب:دوات
گروه اسبان:خیل
ماشین اصلاح:خودتراش
حرف نداری:بی
فرزند فرزند:نبیره
زن زیبارو:جمیله
به جا آوردن:ادا
تنبل جالیزی:کدو
سنگینی:فشار