جواب بازی جدولانه (2) 262  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 262 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی شریعتی:ویژگی های قرون جدید
از بین بردن:ریشه کن کردن

از بین بردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیکو و زیبا:بهی
میان:کمر
شالوده:بنیان
امتحان ورودی:کنکور
بدی:شر
رود آرام:دن
فیلمی با بازی رضا عطاران:صندلی خالی
راز ناگفتنی:مگو  
چین و شکن:یرا
بهره و نصیب:سهمیه
باور قلبی:ایمان
جسم شفاف:شیشه

جسم شفاف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بگو به عربی:قل
پوشش طیور:پر
سمت راست:یمین
نوعی ماکارونی خیلی نازک:ورمیشل
سوار:راکب
امامان:ائمه
عود:ند
خمیازه:باسک
خشک کننده دست و صورت:حوله
مناطق:نواحی
هر فصل از کتاب یسنا:ها
نفوذ:رسوخ
طریقه:نحوه
همه:کلا
توانا:قادر
دانه خوشبو:هل
دستگاه گرمایشی:بخاری
گرفتنی است نه دادنی:حق
نیک نگریستن و اندیشه کردن:تامل کردن
توبه پذیر:تواب
خرید:شرا
دختر شاه:شاهدخت

دختر شاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گل ته مرداب:لجن
ورزش رزمی کره ای:تکواندو
نیمه گرم:ولرم
پر سر و صدا:جنجالی
از ما بهتران:جن
نماد ممانعت:سد
بی حرکت:راکد
قوه حافظه:یاده
ماده آرایشی لب:روژ
ماه شاعرانه:مه
مسئول مراقبت از اعمال افسران و سربازان:دژبانی
خوشبخت:کامیاب
جشن و طرب:بزم
بنده زر خرید:برده
حرف ندا:ای
عدد فوتبالی:یازده
شوم:بدیمن
بوی رطوبت:نا
روز نیست:شب
گردیدن:شدن
پدر:ابوی