جواب بازی جدولانه (2) 263  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 263 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی نیکی کریمی:خیابان بیست و چهارم
تیم فوتبال اسپانیایی:رئال مادرید
پاسخ دادن:اجابت

پاسخ دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماده ظاهرا جامد:ژل
من و تو:ما
فاصله میان دو چیز:بازه
بحر:دریا
همایش:گردهمایی
وحدت و یکتایی:یگانگی
مخالفت و دشمنی:ضدیت  
کدو:اج
شیر بیشه:عباس
هوای گرفته:ابری
برگزیدن:انتخاب
رنجش:آزردگی
مرضی عفونی و واگیردار:سرخک
حسرت و دریغ:هیهات

حسرت و دریغ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمک کننده:یاور
بی خطر:امن
دوشیزگی:بکارت
کنایه از فریب خوردن:رنگ شدن
شرط را می رساند:اگر
غیر متعارف:اجق
از مواد مخدر:کوکائین
مشرق:خاور
ریشه:بیخ
پسوند شیاهت:سان
سرزمین های تصرف شده:فتوحات
رگ:ورید
بند دست:مچ
امیدوار:راجی
لاغر و نزار:نحیف
بنده زر خرید:رق
چرم دباغی شده:ادیم
ماه نو:هلال
ساکت باش:هش
هوس باردار:ویار
فرزند:ولد
مدیون:بدهکار
شرح و توضیح:بیان
کلمه افسوس:وای
زمین دار بزرگ:فئودال

زمین دار بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایتخت پرو:لیما
دانه خوشبو:هل
محتمل است:شاید
رازها:رموز
چیره دست:ماهر
محصول آتش:دود
عدد اول:یک
فلز گرانبها:رز
فیلمی از آلفونسو لوران:ومادر ترا هم
ضرورت:لزوم
سبزی خرد کردنی:تره
پایان نامه:تز
آش:با
اعتبار:آبرو