جواب بازی جدولانه (2) 266  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 266 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فوتبالیست ایرانی:آندرانیک تیموریان
فیلمی از فریدون جیرانی:من مادر هستم
جانور موزی:موش

جانور موزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:هاشم خان
شهر استان فارس:داراب
از علائم ریاضی:دربدر
شستشو دادن با آب:غسل
ماهی درون تفنگ:تیر
بردن از جایی به جای دیگر:حمل کردن
شیره انگور:دوشاب  
حساب کردن:برشمردن
شب عربی:لیل
لقب پادشاهان حبشه:نجاشی
بی پرده:رک
شهر خوزستان:هویزه
مملکت بیگانه:خارجه

مملکت بیگانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دو طرفه:دوسره
پسندیده:حمیده
آبی که با سرعت زیاد جریان دارد:تنداب
ذره باردار:یون
تصویر:عکس
یگانه:اوحد
از جنس نر:نرینه
جای نشستن:نشیمن
به جوش آمدن:غلیان
ذاتی:غریزی
ضرب شمشیر:یلمان
کامیونی با کفه بارگیر:تریلی
فوتبالیست ایتالیایی:کیه لینی
آماج:هدف
جای سردسیر:ییلاق
گربه عرب:هر
آزمند ساختن:تطمیع
چیستی و نهاد:ماهیت
سنگی گرانبها:یاقوت
تیم فوتبال فرانسوی:اویان
از بیخ کمر تا زانو:ران
تنگی:ضیق
واژه درخواست محترمانه:لطفا
سلامتی می آورد:سلام
اسباب و لوازم:سامان
عطارد:تیر

عطارد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
القا کردن:تلقین
شکم:لت
بزرگان:اولیا
از اجزای ترمز:لنت ترمز
چراغ:فانوس
وحشی:دد
بربط:عود
مانع:سد