جواب بازی جدولانه (2) 269  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 269 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از ایرج قادری:میخواهم زنده بمانم
کنایه از حیرت زده شدن:فیوز پراندن

کنایه از حیرت زده شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریای شمالی:خزر
نگاهبان:پاسبان
پارچه ابریشمی گل دار:پرنیان

پارچه ابریشمی گل دار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باخبر:آگاه
انواع و اقسام:صنوف
رود آرام:دن
پول ژاپن:ین
پایتخت میانمار:رانگون  
سرزمین بی آب:خشکسار
بذله گو:شوخ
شمشیرزن:سیاف
شکل گرفتن:تشکل
خطا:اشتباه
مجموعه ای از میلیاردها ستاره:کهکشان
خانه:مسکن
فرود آمدن در میدان جنگ:نزال
جنس مذکر:نر
دست عرب:ید
مهارت در کاری:ید طولی
کشور اروپایی:قبرس
بلندی قامت:قد
نقل کردن مطلب:روایت
بستگی:ربط
آسیاب بدن:دندان
ریاکار:دورو
کتاب مقدس یهودیان:تورات
تولید نسل کردن:تناسل

تولید نسل کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طعام:خوراک
بیگانه نیست:خودی
شهر فرانسوی:مارسی
فوتبالیست اسپانیایی:موراتا
پایتخت کرواسی:زاگرب
بلبل:هزاران
چندین عبارت:عبارات
زائده هدف گیری تفنگ:مگسک
روان:جاری
بزرگ منشی:نب
دریای عرب:یم
بلند کردن:افراشتن
طاقت:یارایی
نرخ بازاری:فی
شهر قزوین:الوند
نظرات انتخاباتی:آرا
سرزمین:دیار
ارز پرقدرت:دلار
مراد و مقصود:نیت
شنوا:نیوشا
تپانچه:تس
نوعی ماده منفجره قوی:تی ان تی
هر آنچه پهن کنند:گستردنی