جواب بازی جدولانه (2) 272  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 272 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر اسماعیل فصیح:گردابی چنین حایل
دموکراسی:مردم سالاری

دموکراسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در بزرگ"درب
کمک:امداد
اهل ساری:ساروی
آشیانه:لانه
به نفع او:له
بله بی ادبانه:ها
فیلم میلوش فورمن:رگ تایم
شکنبه گوسفند:سیرابی  
بسیار عزیز:دردانه
میکده با رقص و آواز:کاباره
عدد ورزشی:دو
فرمانده قشون:سردار
مرطوب:خیس
زبانه آتش:گر
جرقه:شراره
زمستان:شتا
سخنان مزخرف و بیهوده:شر و ور
می:شراب
اسب ترکی:ات
توانایی و طاقت:یارایی
نیمتنه گرم:اورکت
عمل چریدن:چرا
فیلمی با بازی محمدرضا فروتن:زن دوم
کمک کننده:یاری گر

کمک کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آموزشگاه عالی هنر:هنرکده
گرانی:تورم
عرصه:میدان
کلام شگفتی:وه
گاهی:گه
نویسنده رمان"نیمه غایب":حسین سناپور
انبوهی:تراکم
تپانچه:تس
نوعی آبنبات:پولکی
زیبای دریایی:پری
دست ها:ایادی
لنگه بار:تا
شهر مازندران:جویبار
کلاه شاهانه:تاج
ذره باردار:یون
طبع:سلیقه
هنگام و زمان:اوان
وی:او
کیسه نایلونی:نایلکس
مربوط به حمل و نقل:نقلیه
ضبط صوت همراه:واکمن
آسیاب آشپزخانه:هاون
ماه سرد:دی
گیج و سرگشته:منگ
اثر گی دو موپاسان:بلامی

اثر گی دو موپاسان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فلز رسانا:مس
خجسته:همایون
اثر بالزاک:سرهنگ شابر
شعله آتش:لهب
گونه:لپ
میان:لا
بازی کردن:لهو