جواب بازی جدولانه (2) 274  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 274 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

کشور اروپایی:مجارستان
اثر محمود دولت آبادی:هجرت سلیمان
شعر خودستایی در جنگ:رجز

شعر خودستایی در جنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آنتیک:عتیقه
تندرستی:سلامت
سایه:ظل
تصدیق انگلیسی:یس
داروی استعمال خارجی:پماد
امتحان:آزمایه
اثر منصور یاقوتی:تنهاتر از ماه  
از تنقلات:آجیل
شهر آذربایجان شرقی:ورزقان
ساختار و ساخحتمان:سازه
پشیمان:نادم
اندازه گرمی یا سردی:دما
کشتی جنگی کوچک:ناوچه
آنچه قبلا ذکر شده:همان
زندان:ندامتگاه
اسب ترکی:ات
جرم:بزه
پایتخت هزار کیلویی:آتن
حرکات مسخره و بیهوده:ادا
جمع صنعت:صنایع
اندیشه ها:تدابیر
همپار:ایزومر
فیلمی از وودی آلن:موزها
کشور عربی:عمان
پسوند تصغیر:چه
همسر مرد:زن
چشیدن چیزی:مزمزه

چشیدن چیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر اسماعیل فصیح:اسیر زمان
عاجز:ناتوان
اثر صادق چوبک:سگ من
از سبزیجات سالادی:خیار
راه کوتاه:ره
پروفسور حیوانات:بز
فیلمی از وودی آلن:تقدیم به رم
زمینه:تم
نیوشیدن:شنفتن
سختی و بدبختی:شقا
سرمایه جاودانی:کار
تکه چوب بزرگ:کنده
درآمدها:عواید
عفو کننده:عافی
فیلم دنباله دار:سریال
وسیله نقلیه اسکیمو:سورتمه
نهایی:غایی
فصیح و بلیغ:غرا
زمستان:شتا
پیروان ارسطو:مشایین
فوتبالیست ایتالیایی:ماتیا دسترو
یابنده و بهره مند:نائل
برادر حضرت موسی ع:هارون
خبر:نبا
نژاد و خاندان:نسب

نژاد و خاندان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همه را شامل می شود:هر
قعر:ته
از ماه ها:بهمن