جواب بازی جدولانه (2) 276  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 276 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

جریمه ورزشی:پنالتی
فایده و سود دانستن:غنیمت شمردن

فایده و سود دانستن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اتحاد:یکدستی
نکوهش:ذم
قعر:ته
شیرینی پشم مانند:پشمک
همکاری:مشارکت
وسیله دیدن اجسام ریز:ذره بین
بحر:دریا
انعکاس صوت:طنین  
آسیب:اک
شب طولانی:یلدا
از اندوه رها شدن:تسلی
مغزنگاری:سیتی اسکن
در یک شهر متولد شده اند:همشهری
رشته های گیاه:الیاف
هریک از اتاق های کشتی:کابین
سنگ گرانبها:یاقوت
دورویی:ریا
بی سروصدا:سوت و کور
کارگردان فیلم"بر باد رفته":ویکتور فلمینگ
مردم قرآنی:ناس
یاکند:یاقوت
اثر اسماعیل فصیح:دیدار در هند
قبول نشده:رد
تیر پیکاندار:یب
همیشه:مدام
بادی که از دهان آید:فوت

بادی که از دهان آید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ثمر دهنده:بارور
ساز مولانا:نی
افزون:بیش
مخزن سوخت خودرو:باک
کوچک:ریز
جهانگرد:توریست
دیندار:متدین
جزیره جنوبی:کیش
دستگاه تنظیم کننده:رگلاتور
بیماری دردناک مفصلی:آرتروز
نجار:درودگر
مته برقی:دریل
مملو:پر
نیز:هم
فیلمی از اسکورسیزی:رنگ پول
بسیار گردنده:دوار
در میان:فی ما بین
شکوه:فر
درختی با برگ های سوزنی:کاج
مسرت و شادی:کیف
هراس:ترس
نیک نگریستن:تامل
شگون:فال
بیهوده و بی نتیجه:نافرجام

بیهوده و بی نتیجه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناگفتنی:مگو
بی مو:تاس
ستون بدن:پا
حرف نداری:بی
مروارید:در
آیین:دین
زیرک و باهوش:زرنگ