جواب بازی جدولانه (2) 279  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 279 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

کمرنگ شدن:رنگ باختن
سمی در باکتری:آندوتوکسین

سمی در باکتری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سرای مهر و کین:دل
از ماشیه های راه سازی:لودر
گرفتگی زبان:تاتا
گیاه خاردار:گون
بالا و پایین پریدن:جست و خیز
سلول:یاخته
پرده ای در چشم:عنبیه
ظرف گل:گلدان  
بالا بودن دمای بدن:تب
توانایی:تاب
پرش به درون آب:شیرجه
برهنه:رت
فرزند زاده:نواده
بزله گویی:شوخی
قورباغه:وک
اشاره به دور:آن
از دانه های خوراکی:نخود
ستاره:تارا
پس انداز:اندوخته

پس انداز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معلق:آویخته
قلندر:درویش
زشت:کریه
دو برادر:اخوین
غیر از:جز
ماهی کنسروی:تن
شتر تندرو:هیون
متحیر شدن:یکه خوردن
عدد هندسی:پی
چیز:شی
بازیکن اسپانیایی اینترمیلان:مونتویا
مایه کوبی:واکسیناسیون
والیبالیست ایرانی:فیاضی
نت چهارم:فا
ویرانه:خرابه
مشک:خیک
دستور زبان:گرامر
علف مخدر:گراش
آسیب:اک
قلیل:کم
از روی خطا:سهوا
علامت شادی:خنده
نوعی مرغ ماهی خوار:بوتیمار
کار روزمره:روتین
بدهکار:مدیون
آتش قرآنی:نار
خشنود نیست:ناراضی

خشنود نیست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ویراستار:ادیتور
اتاق کشتی:کابین
این:همین
ابر نزدیک زمین:مه
از خواهران برونته:آن
موش خرما:راسو
خاک صنعتی:رس
ماست چکیده:لور
گل ته جوی:لای
پایتخت ایتالیا:رم
نویسنده امیل:روسو
ملخ دریایی:قمرون