جواب بازی جدولانه (2) 28  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 28 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

بازیگر فیلم لج و لجبازی:سحر قریشی
بزرگ داشتن:احترام

بزرگ داشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حیوان خوش خواب:خرس
تیم فوتبال انگلیسی:تاتنهام
از همه طرف:همه جانبه
ابزار شکسته بندی:آتل
صنف و رده:راسته

صنف و رده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باریک بینی:دقت
یکدندگی:لج
نیک بودن و نیکو گشتن:جودت
بی آن گنج میسر نشود:رنج
باطل گفتن:بیهودن
باطراوت:شاداب

باطراوت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لباس کوتاه:نیم تنه
خوراک طیور:دان