جواب بازی جدولانه (2) 280  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 280 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

گزیدن:نیش زدن
فریاد کشیدن:جیغ زدن

فریاد کشیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حزن:غم
وارد کردن دارو با سرنگ:تزریق
از مواد خوشبو:عنبر
خاک نرم:غبار
شادمان:خرم
اخلال کننده:مخل
پسر مازنی:ریکا
تکیه دادن:لم  
قاتل امام حسین ع:شمر
غیر از:جز
کناری:بغلی
نوعی بیماری پوستی:آکنه
ای خدا:یارب
زبان عرب:لسان
چه کسی:کی
نام خدا در تورات:یهوه
ساز و برگ اسب:یراق
لوده و مسخره:دلقک
خو گرفتن:انس
از ماه های سریانی:ایار
همه و تمام:عموم
فریاد:نعره
بخش پایین جامه:دامن
سالک:رهرو
سیاه رنگ"ادهم
مجاز از چیره شدن:سایه افکندن
بخشی از اوستا:یسنا
برگ کاغذ:ورق
سرگرمی سودمند:جدول
اعتبار و آبرو:وجهه
سرحدها:حدود
ستوده شده:محمد

ستوده شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دره:وادی
معبر خون:رگ
قطعی برای کتاب:جیبی
نباید بی آن به آب زد:گدار
پیوستگی و اتصال:پیوند
علامت جمع فارسی:ها
سست شدن:وادادن
حیوان عظیم الجثه:فیل
راندن مزاحم:دک
هستی:وجود
درختی هندی:انبه
حاکم:والی
بیهوده و دروغکی:الکی
نصیحت پذیر:حرف شنو
دریای عرب:بحر
جلای پارچه:آهار
لم یزرع:بایر
زهره:ونوس
کوهان شتر:کوهه
قبر:گور
جواهر انگشتر:نگین
آب دهان:خدو
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ:نرگسی
عابد مسیحی:راهب

عابد مسیحی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکوه:فر
گروه و دسته:فوج
آشکار شدن:افشا
حرف ندا:ای
برعکس:وارونه
جوی آب:جوب