جواب بازی جدولانه (2) 281  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 281 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی بهروز وثوقی:بر آسمان نوشته
اثر دافنه دوموریه:ترقی ژولیوس
لباس بلند مردانه:قبا

لباس بلند مردانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکل و صورت:قیافه
افسر عالی رتبه:ژنرال
پوشش بالش:روبالشی
گودال و مغاک:لان
دیگری:غیر
مربوط به جسم:جسمانی
محل سرپوشیده ذخیره آب:آب انبار  
سفر کنندگان:مسافران
سرسرا:هال
نامادری:زن بابا
بازیکن اسپانیایی تیم آرسنال:کازورلا
ویتامین انعقاد خون:کا
کجی:ناراستی
قوت لایموت:نان
جابجایی هوا:باد
نوعی موسیقی:جاز
مادر خودمانی:ننه
پس چیزی:دنبال
پایتخت مالت:والتا

پایتخت مالت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مانند بودن:تشبه
حرف فاصله:تا
روستا:ده
هرزگی:لش بازی
حلقه نورانی دور ماه:هاله
فلانی:یارو
شکم:لت
مال دار:دارا
درگذشتگان:اموات
آشتی:سلم
آگاهی و اطلاع:خبر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:امروز و فردا
دارای اختیار:مختار
حریص:طماع
درختی در بهشت:طوبی
نویسندگی و کتابت:قلم زدن
شرط بندی:قمار
صمغ ساقه گون:کتیرا
شهر خراسان رضوی:کلات

شهر خراسان رضوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کار سرسری:سنبل
شنونده:مستمع
همچنین:نیز
نوعی رنگ نقاشی:آبرنگ
کشور آسیایی:لائوس
نشانه ها:علامات
ارجمندی:عز
ناپاکی:پلیدی
نوعی برنج پخته:پلو
دهان:کام
نخی که دور چرخه پیچیده باشند:کلاف
زمان سنج:تایمر
پهلوان و دلیر:گو
وسیله نوشتن:مداد
حرف نهم یونانی:یتا