جواب بازی جدولانه (2) 283  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 283 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی اردلان شجاع کاوه:لبخند در مراسم ترحیم
نوعی بیماری چشمی:آب سیاه
اتحادیه صنفی:سندیکا

اتحادیه صنفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چشم:دیده
حرف تاسف:آه
چله کمان:زه
از آن روده بر می شوند:خنده
هر استخوان قفسه سینه:دنده
ماه سرد:دی
فرش قرمز:ردکارپت  
اصوات:صداها
بازیکن هلندی بایرن مونیخ:آرین روبن
جنگ ها و فتنه ها:هزاهز
روزگار:دهر
ماهی کنسروی:تن
سگ شکاری:تازی
جنس کاغذ مصر باستان:پاپیروس
ناپیدا:گم
بازسازی:ترمیم
لنگه بار:تا
نیتروژن:ازت
شهر آذربایجان شرقی:اهر
شهر مازندران:تنکابن
مخفف از او:زو
بزرگوارتر:امجد
پدر:اب
فیلمی با بازی لعیا زنگنه:راز مینا

فیلمی با بازی لعیا زنگنه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریا:یم
وسیله پرتاب سنگ:تیرکمان
خرابه:ویرانه
چهره:رو
زیارت کننده:زائر
فرشته:سروش
خجسته:همایون
از یک پدر:تنی
بچه گوسفند:بره
مزد:مواجب
در سطح چیزی قرار دارد:رویی
زنبیل:سبد
همسر زن:شو
کر:ناشنوا
دفترچه هویت:شناسنامه
توانگر:غنی
سنگ عصاری:غن
آری:بله
ساختمان و سازنده اش:بنا
از درندگان:ببر
شیطان:ابلیس
قطعه دراز و نازک فلزی:میله
تشبیه شده:مشبه
درخت کرم ابریشم:توت
حلال رن:تینر
شکم بند:گن
جوان ظاهر پرست و خوشگذران:ژیگولو
ساز بادی:نای

ساز بادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بوی ماندگی:نا
پشته:تل
کامل:تام
انتها و پایان:منتها الیه