جواب بازی جدولانه (2) 285  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 285 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

به دفعات:مکرر
اثر امیل زولا:دکتر پاسکال

اثر امیل زولا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باهم و همراه:توام
فیلمی از رضا گنجی:حریف دل
جاوید:پاینده
تفتیش:وارسی
وسیله داوری فوتبال:سوت
زیرک:ذکی
داد و فریاد:علم شنگه
روبرو و مقابل:رویاروی  
طراح کامپیوتری:گرافیست
از انواع سوره ها:مدنی
فوتبالیست مکزیکی:رافائل گارسیا
جذب کردن:ربایش
باران اندک:رش
نمودن و نشان دادن:ارائه
پسر:ابن
لفظ انتهای کلمه:پسوند
صدای پارگی:جر
دشمن سرسخت:لد
اثر منیرو روانی پور:نازلی
پایتخت چک:پراگ

پایتخت چک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تلخ عرب:مر
اشاره به دور:آن
بازداشتن و پس زدن:دفاع
شرم و حیا:آزرم
هزار میلیون:میلیارد
شب ها:لیالی
باوفای حیوانات:سگ
مجاور:همسایه
برهنه:عریان
نمو:رویش
مربوط به امور مالی:مالیه
عدد منفی:نه
شهر رازی:ری

شهر رازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر توماس مان:مرگ در ونیز
حرف ها:حروف
آزاده کربلا:حر
از علائم نگارشی:آکولاد
قلعه حکومتی:ارگ
تکاور:رنجر
ساز شاکی:نی
جنجال:هیاهو
کسادی بازار:رکود
برگ برنده:اس
حرف افسوس:آه
زیبا و لطیف:ظریف
نوعی پارچه نخی:ساتن
کما:بیهوشی
محلولی که به بیمار مبتلا به اسهال می دهند:اواراس
شهری در آلمان:هانوفر
حکم فقیه:فتوا
شناسنامه:سجل
پخش کردن کتاب:نشر
مرکب از سه گردان:هنگ
گروگذارنده:راهن
حرف ندا:یا
پست:دنی
سوغات اصفهان:گز