جواب بازی جدولانه (2) 286  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 286 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

حامی:طرفدار
اثر آرتور کائن دویل:شرلوک هولمز
آزادیخواه:لیبرال
روشنی:ضو
ویتامین جدولی:کا
دارای چشمان زیبا:شهلا

دارای چشمان زیبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مربوط:وابسته
کشور آسیایی:فلسطین
صفت روباه:مکار
آهو بره:غزال  
نرخ بازاری:فی
اهل ادب:ادبا
کج:اریب
گلاویز شدن:درآویختن
ایالت بستنی یخی:آلاسکا
صفه:ایوان
باطل کردن:ابطال
ناخوش:بیمار
بدبوی پرخاصیت:سیر
شاهانه:خسروانی
بساوایی:لامسه
بازیگر فیلم "سیزده":ویشکا آسایش
امر از رفتن:رو
پول ژاپن:ین

پول ژاپن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سپاه:قشون
آتش:نار
لاغری و ضعیفی:نوانی
کار رویگر:رویگری
ترکیب جوهر نمک و آمونیاک:نشادر
ولگردی و هرزه گردی کردن:یللی تللی کردن
شراب:خمر
نیمه دیوانه:خل
کلمه شرط:اگر
شهر آرزو:آمل
گریبان:یخه
انتها:آخر
نوعی عایق رطوبت:ایزوگام
علم طبیعت:جغرافیا
خانه:کاشانه
آگاهی و دانش:دانایی
نوعی بیماری ویروسی:ایدز

نوعی بیماری ویروسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سست و تنبل:لس
حرف افسوس:آه
بامبو:خیزران
بوی خوش:شمیم
پوشاک ستور:جل
دولت ها:دول
حیله گر:دغل
انبار:دپو
بشقاب بزرگ مقعر:دوری
مغاک:لان
ابزار محکم کردن پیچ در سوراخ:رول پلاک
شکست و پراکندن دشمن:هزم
حیوان مفید:گاو
شهری در تهران:ری
شکوه:فر
ریشه:بن
درخت لرزان:بید
بسیار نعمت دهنده:منان