جواب بازی جدولانه (2) 289  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 289 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

تمساح:کروکودیل
حکومت کردن:فرمان راندن

حکومت کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
من و شما:ما
خواهان:طالب
فقیر:ندار
شان و شوکت:فره
جای توقف کشتی:لنگرگاه
آفریننده:دادار
ساز دو مضرابی:سنتور
مادر:والده  
عدد اول:یک
حرف همراهی:با
از سنگ های گرانبها:یاقوت
جانشین او:وی
همیشه:مدام
اطمینان:یقین
شاهانه:ملوکانه
قدیمی ترین بخش اوستا:گات
انتخاب شده:گزیده
میوه مغزدار مغذی:گردو
تعجب خانمانه:وا

تعجب خانمانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دهر:روزگار
آرایش:میکاپ
از ماه های سریانی:ایار
گریان:نالان
روستا:ده
رطوبت:نم
اثر هوشنگ گلشیری:شازده احتجاب
اندام ساختگی:پروتز
واحدی در طول:پا
محو کننده:فرسای
دردمندی:تالم
قسمت اصلی قطار:لکوموتیو
پهلوان:یل
شخص:کس
تازه:نوین
بسیار ستایش کننده:مداح
میل کردن:روآوردن
شک:تردید
از سازهای زهی:گیتار
دریاچه ترکیه:وان

دریاچه ترکیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عضو رونده:پا
اثر هرمان هسه:سیدارتا
چست و چابک:فرز
سروته:وارون
درآمدن:ورود
محکم کردن:شد
ماده موجود در سب زمینی:نشاسته
مجرای آب بام:ناودان
طول:درازا
پارچه ابریشمین:حریر
جانشین او:وی
وحشی:دد
فرمان برداری:قنوت
یونجه:قت
وقت و نوبت:پسا
عدد یک رقمی:پنج
بی پرده:رک
بدنام:رسوا
مکتب ها:مکاتب