جواب بازی جدولانه (2) 29  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 29 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی جمشید مشایخی:سوته دلان
بی خانمانی:آوارگی

بی خانمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متداول:عرف
فطری نیست:اکتسابی
به دست آوردن پس از جستجو:گیرآوردن
پریشان و سردرگم:گیج
کسی را کافر خواندن:تکفیر

کسی را کافر خواندن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طرف:جهت
بستر:جا
واحد پول ایران و عربستان:ریال
پس غذا:دسر

پس غذا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از وسایل پرواز:گلایدر
پسر خوانده:دعی
بیگانگان:اباعد
نام دیگر آمینو بنزن:انی لین