جواب بازی جدولانه (2) 291  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 291 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جمالزاده:صندوقچه اسرار

اثر جمالزاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سمی در باکتری:آندوتوکسین
صومعه:دیر
پارچه پاک کردن صورت:رومال
روشن و درخشان:تابان
از سیارات:اورانوس
مکر:کید
جامه:کسا
ادامه:دنباله
فوتبالیست آرژانتینی:دیماریا  
اثر دیگر جمالزاده:شورآباد
مغاک:لان
محال:ناممکن
سرمای سخت:یخبندان
حرف تردید:یا
عادل:باانصاف
خست:بخل
صورت و چهره:شکل
از جمهوری های خودمختار روسیه:چچن
سگ بیمار:هار
رقص برزیلی:سامبا
پافشاری و یکدندگی:سماجت
بر آن سوار شوند:مرکب
اشاره به دور:آن
خشکی:بر
نوشیدنی گازدار:نوشابه
از آلات موسیقی زهی:رباب
فرمان کشتی:سکان
دندانه سوهان:آج
شهر کهگیلویه و بویراحمد:لنده
شتاب آوردن:تسریع
هموار:صاف
از انواع بشقاب:دیس
اثر میهن بهرامی:هفت شاخه سرخ

اثر میهن بهرامی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرده داری:سدانت
سخت و تند:شدید
بزرگوار:شریف
طبق معمول:قاعدتا
مومن و پارسا:قدیس
ملکه زنبور عسل:شاهنگ
پراکنده و رایج:شایع
صفت باد:وزان
مقررات:قواعد
پرهیزکاری:زهد
روپوش:مانتو
نوشتن:نگارش
شهر گلستان:رامیان
نشانه مفعولی:را
کشور آفریقایی:موریس
واحد سرعت هواپیما:ماخ

واحد سرعت هواپیما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تخمین زدن:حدس
اطراف:حومه
درس دادن:تدریس
طرف:ور
متحرک:سیار
نوع و جنس:سنخ