جواب بازی جدولانه (2) 292  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 292 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر اسماعیل فصیح:گردابی چنین حایل

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی از امان منطقی:سرباز اسلام
پایتخت کشور ساعت:برن
ناگزیر:وادار
کنج:زاویه
مقوله ادبی و هنری:ژانر
عدد خیطی:سه
معبر رودخانه:پل
شاید و گاه گاه:احیانا
تسمه ایمنی خودرو:کمربند  
مروارید یکتا:دردانه
سرپرست خانواده:نان آور
شهر رازی:ری
برابر شدن با هم:تساوی
آزاده:حر
در شب جلوه می کند:شب نما
سرازیری:شیب
برآمدگی در سطح چیزی:زائده
عضو متکگلم:زبان
دست مالیدن:مس
مراد:نیت
ماده چسباندن:چسب

ماده چسباندن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پستی:دنائت
بازیکن اسپانیایی یوونتوس:یورنته
انسان:بنی آدم
خطاب بی ادبانه:هی
کشور آفریقایی:زامبیا
شبیه:همانند
گمراه و منحرف:بیراه
چهره و قیافه:سیما
مجسمه:تندیس
بیماری:دا
زمینه:تم
اثر غلامحسین ساعدی:غریبه در شهر
مترسک:هراسه
همه را شامل میشود:هر
صداها:اصوات
کلمه تصدیق:آری
پذیرش:قبولی
گوشت فروش:قصاب
سایه:نش
مرحله و گام:فاز
امر از پیداکردن:یاب
کربن خالص:الماس
مخزن الکتریسیته:باتری

مخزن الکتریسیته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رها:ول
حادثه:رویداد
آزمایشگاه:لابراتوار
خوراکی از خمیر و گوشت و لپه:سنبوسه
مودب:با ادب
گواه ها:شواهد
پوشش دهنده:ساتر
شکم و بطن:لت
بالاپوش:ردا
فصیح و بلیغ:غرا
دلیر:گو
بیهوشی:عش
درهم شدگی نخ و ریسمان:گره