جواب بازی جدولانه (2) 293  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 293 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر برتراند راسل:جنایت های جنگ ویتنام
شهر مازندران:تنکابن
دهقان:کشاورز
رستگار:فائز
حرف همراهی:با
گمان بردن:ظن

گمان بردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چیزها:اشیا
حاجت:نیاز
ضمیر درونی:تو
ترک معاشرت کردن با کسی:قهر کردن  
دلپذیر:مطبوع
نوع:طور
نیم صدای جوشیدن آب:قل
قطعه بالای سیلندرها:سرسیلندر
دستیار:وردست
کشور اروپایی:قبرس
همچون مادر:مادرانه
لحن و آهنگ:ملودی
شهر البرز:فردیس
از نت ها:فا
دهان:کام
شهد:عسل
سرپرست خانواده:نان آور
بدن:تن
بانگ کبوتر:هدیل
اتوبان:آزادراه
استفراق:قی
صدای پاره شدن:جر

صدای پاره شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخشان:منور
رستنی:گیاه
شهر گیلان:رودبار
دوست و همدم:یار
روش:متد
حرف ندا:ای
استاد زورخانه:میاندار
حادثه:رویداد
شاعر سده ششم:سنایی
شهر کرمان:رابر
هراس:هول
علامت جمع:ها
حقیقی:راستین
فیلمی با بازی لیلی رشیدی:در به درها
گریه با سوز و گداز:زار
طلا:زر
با آن شناخته می شویم:نام
سره:ناب
چابک:جلد
به مزد گرفتن:اجاره
شبیه:مانا
تسلیم شده:مسلم
فریب:کید
قطب منفی:کاتد
قوم کم حرف:لر
مطالعه بیماری بیماران بستری:بالینی

مطالعه بیماری بیماران بستری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر منصور یاقوتی:مردان فردا
تند و شدید:حاد
آزاده:حر
تلخ عرب:مر
قمر:ماه