جواب بازی جدولانه (2) 294  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 294 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

دلال: کمیسیونر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی: امروز و فردامطیع:رام
از پاپوش ها:جوراب

از پاپوش ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسیله نگهداری اوراق اداری:زونکن
غله کم حرف:جو
همراه فراوان:فت
گریز:فرار
اثر شولوخوف:دن آرام
تعصب ملی:ناسیونالیسم
فلانی:یارو  
سماوی:آسمانی
خوی گرفتن:تانس
طرف چپ:یسار
عقیده:رای
کشور اروپایی:لتونی
واحد شمارش چیزهای استوانه ای:رول
نغمه و سرود:نوا
پایتخت ژرمن ها:برلین
یدک کشیدن:بکسل
در پیچیدن:لوله کردن
چهره:رو
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه:وند
عاجز:ناتوان
پایتخت ارمنستان:ایروان

پایتخت ارمنستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هدیه دیدن روی عروس:رونما
درخت جوان:نهال
چوب خوشبو:ند
باران اندک:رش
بی بند و بار:هرهری
فیلمی با بازی سعید راد:سکوت بزرگ
تنیس دیواری:اسکواش
نوعی شنا:کرال
لمس کردن:سودن
بدن:تن
تیر پیکاندار:یب
بازیگر سریال خط قرمز:پویا امینب
دنباله:پی
واژگان:کلمات
طبل بزرگ:کوس
پادشاهی:کیی
هم سخن:کلیم
ساز دو مضرابی:سنتور
چهره:سیما
دعاها:اوراد
اثر آگاتا کریستی:آنیاام
گرد:مدور
مرگ:موت
مقابل:ازا
روز تولد:زادروز
بازیگر فیلم محیا:برزو ارجمند

بازیگر فیلم محیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محافظ:گارد
هندی اش معروف است:تمر
رنج و سختی:زجر
حرف ندا:یا
باب روز:مد
هم معنی:مرادف
رسته:ردیف