جواب بازی جدولانه (2) 295  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 295 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

قسمتی از گوش:نرمه
فیلمی با بازی سحر قریشی:دربست آزادی
از موسسات اقتصادی:بانک

از موسسات اقتصادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیم فوتبال انگلیسی:وستهام
فن به کارگیری قوای نظامی:تاکتیک
آشکارساز محل هواپیما:رادار
قدرت:زور
پیشه و شغله:کار
گوش فرا دادن:نیوشیدن
گاوباز:ماتادور  
باتجربه:کهنه کار
وسیله برش:کاتر
فوتبالیست مکزیکی:رافائل گارسیا
به وحشت انداختن:ارعاب
غذای ساده:آش
خوان و سفره:مائده
لوله گوارشی:مری
شغل سفیر:سفارت
راز:سر
صد متر مربه:آر
کفشدوز:کفاش
شهر گیلان:املش
فیلمی با بازی الناز شاکردوست:کیش و مات
ظرف آبخوری:لیوان
باوفای حیوانات:سگ
شراب:می
نوازنده:رامشی
از آرنج تا مچ:ساعد
پوستین:وت
اثر امین فقیری:کوفیان

اثر امین فقیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سست و وارفته:شل و ول
با ادب شدن:تادب
عدد:شماره
راه کوتاه:ره
اشاره به دور:آن
جان سالم به در بردن:قسر در رفتن
موقت:گذرا
مزه دهان جمع کن:گس
اصول دین بودایی:بودیسم
دانه:بذر
خوابیده:نائم
از اقوام:لر
شهر سمنان:میامی
وردنه:نورد
قورباغه:وک
مادر عرب:ام
بهرام:مریخ
دزد:سارق
برخاستن نصفه نیمه:نیم خیز
کشور اروپایی:ایرلند
حامی:هوادار

حامی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خرناسه:خرخر
پادشاهی:کیی
گفتار:قیل
ولخرج:مسرف
همسر مرد:زن
نهر:رود
مرگ:موت
رود آرام شولوخوف:دن