جواب بازی جدولانه (2) 298  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 298 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر آگاتا کریستی:گربه ای میان کبوتران
اثر امیر عشیری:مردی از دوزخ

اثر امیر عشیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خزنده ماقبل تاریخ:دایناسور
پرنده کوچکتر از کبک:تیهو
مادر عرب:ام
سوغات اصفهان:گز
عدو:دشمن
کشور آفریقایی:سومالی
گریه با سوز و گداز:زار
نهایت:آخر  
به اتفاق:باهم
آمادگی:تهیو
حساب:شمار
غالب و چیره:قاهر
شرط بندی:قمار
لیف خرما:پیشن
اشاره به دور:آن
اطلاعیه حزبی:بیانیه
شرق شناس:مستشرق

شرق شناس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کتاب شاعر:دیوان
حرف تصدیق:آری
ماهی کنسروی:تن
صفحه اعلان:پانل
پیامدها:نتایج
پستی:دنائت
محل کسب دانش:مدرسه
کشور مبارک:یمن
وسیله عایق کاری قدیمی:قیرگونی
مرض:دا
خشکی میان دریا:آداک
مدد:یاری
خانه ییلاقی:ویلا
کمک و دستیار:وردست
شهر گیلان:آستارا

شهر گیلان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مکان:جایگاه
تقسیم بندی زمین:مرزبندی
اندک:کم
آرامگاه:قبرستان
طی مدارج عرفانی:سلوک
تمام و همه:سراسر
جمع وزیر:وزرا
پاک و منزه:متبارک
دوره نوزایی اروپا:رنسانس
خیمه:جدار
ساز مولانا:نی
تدوین:گردآوری
اثر امین فقیری:دوست من
مروارید:در
کارگاه جولاهی:هف
قوم حضرت موسی ع:یهود
کشور آفریقایی:کنگو
شهر فارس:فسا
خنک:سرد
درون:تو
حرف افسوس:آه
دستور زبتن:گرامر
پاسخ دندان شکن:تودهنی