جواب بازی جدولانه (2) 299   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 299 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نامی برای قیامت:یوم الدین
نامی برای قیامت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سهل انگاری:کوتاهی کردن

تپانچه:تس

جانور خون آشام:زالو

نظیر:همتا

جد:نیا

از سفتی درآوردن:نرم کردن

دالان:دهلیز

پسته خوشحال:خندان

به طور قطع:مسلما  

بیماری:دا

گهواره:مهد
گهواره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خلا:وکیوم

چندین وکیل"وکلا

پسوند شباهت:سا

پوستین:وت

آشکار:معلوم

تکیه دادن:لم

مدعی شدن:ادعا

شب طولانی:یلدا

بیرون زدگی دیواره سرخرگ:انوریسم

پرده سینما:اسکرین

دریافتن:ادراک

بیماری ویروس خطرناک:ایدز

ماه دوازدهم سریانی:ایلول

درخت زبان گنجشک:ون

مجموعه:ست

نویسنده جزیره سرگردانی:سیمین دانشور

جهنده:خیزان

مشک:خی

نومید:مایوس

جوانه غلات:ملات

بدبختانه:متاسفانه

اندک:کم

پرسش از مکان:کو

چاقوی خوشنویس:قلم تراش

صدای کوبیدن در:تق

تندرست:سالم

حرف بیست و هفتم:میم

تحقیق:بررسی
تحقیق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لغب:بازی

تعجب خانمانه:وا

تیم فوتبال فرانسوی:لوریان

ارتباط؟،بستگی:مناسبت

رود مرزی:اروند

خداحافظی:وداع

شیرینی هفت سین:سمنو

... آموز اگر طالب فیضی:افتادگی

فرستادن:ارسال

سرچشمه ها:منابع

عدد یک رقمی:هشت

از چاشنی ها::سس

مظهر زیبایی طبیعت:گل

سهم و آذوقه:جیره

از ما بهتران:جن

پسوند شباهت:آسا

زمین آماده کشت:ایش

عادت:خو

پادشاه:خسرو

همشیره:خواهر