جواب بازی جدولانه (2) 303   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 303 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از مانی حقیقی:کارگران مشغول کارند
فیلمی از مانی حقیقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سایه اش پاینده باد:دام ظله

راه کوتاه:میانبر

بزرگ:عظمی

سست و تنبل:لس

پایین:ته

چیز:شی

جامه:کسا

ترکیدن:پکیدن

تندرستی:سلامت  

خزنده ماقبل تاریخ:دایناسور

در راس اداره قرار دارد:رئیس

دهنه:لگام

رود اروپایی:رن

پیچیده و به هم بافته:تاب داده

کشور پابلو نرودا:شیلی

همانگوه که از مادر زائیده شده:مادرزاد

فلکه:میدان

حیوان:جانور

بستر:جا

به رو خفته:دمر
به رو خفته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ظاهر ساختمان:نما

اهل یک کشور:همشهری

سیلی:تس

خجالتی:کمرو

به تدریج:کنرم نرمک

خون عرب:دم

تقویم:روزشمار

اهل کوفه:کوفیان

تردید:شک

بغل:آغوش

وی:او

سالک:راهرو

ابزار مرتب کردن موی سر:شانه

فصل برداشت:درو

خط کش هندسی:تی

از دنیا رفتن:وفات

درمانگاه:کلینیک

علف خشک:کاه

منزلت:شان

مکر و فریب:کنبوره
مکر و فریب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی از فریال بهزاد و بازی داریوش ارجمند:شور زندگی

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا:سیا

ور:سو

پس غذا:دسر

صومعه:دیر

از ادات پرسش:آیا

مخالف و ضد:ناساز

واحد پول آمریکا:دلار

معلم دبیرستان:دبیر

آری:بلی

آشوب:بلوا

حرف تعجب:وا

فوتبالیست هلندی:رنولار

حجر:سنگ

آب بند:سد

هزار کیلو:تن

فراخ نیست:تنگ

فیلم پریسا بخت آور با بازی باران کوثری:دایره زنگی