جواب بازی جدولانه (2) 306   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 306 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

دیکته:املا

ترکیب بندی:کمپوزیسیون

کالبد:پیکر

زیبا:خوبروی

از میوه ها:زردآلو

جانور:حیوان

طعنه زن پیاز:سیر

شب عرب:لیل

از شهرهای تاریخی استان خوزستان:هندیجان

پایتخت گابون:لیبرویل  

بی مروت:لاکردار

روح:روان

فیلمی با بازی بهروز وثوقی:زنی به نام شراب

حرص و طمع:آز

دلاور:یل

لایه شفاف جلوی چشم:قرنیه

فراهم کردن:تامین

چای فرنگی:تی

از ابزار بدنسازی:هالتر
از ابزار بدنسازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سرگشته:هاج

باعث زحمت و آزار:مزاحم

قابله:ماما

برگ برنده:اس

غرغر:نق

سرگردانی:حیرت

مشهور:بنام

هیچ انگاری:نهیلیسم

قرار دادن:نهادن

بیماری:دا

نوعی روغن در مواد آرایشی:وازلین

سالن:تالار

نوعی پارچه نخی:ساتن

عرصه:میدان

آزاده:حر

صحنه نمایش:سن

اولین زبانی که کودک می آموزد:زبان مادری

یک دوره حرکت:سیکل

دشنام دادن:سب

سمبلیک:نمادین
سمبلیک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جد:نیا

حتمی:مسلم

نشانه مفعولی:را

به صورت شفاهی:زبانا

شدنی:ممکن

مایه روشنی:آب

مکیدن:مز

مانند بودن:تشبه

روزی دهنده:رازق

کشور آمریکای شمالی:کانادا

از عناصر فلزی:باریوم

بیمار:ناسالم

بلبل:هزار

شهر:بلد

تمام قد:قدی

شهر یزد:میبد

وی:او

زندگانی کردن:بقا

کوبیدن:نقر
کوبیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف ندا:ای