جواب بازی جدولانه (2) 307   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 307 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

شهر کرمانشاه:کنگاور

اتحادیه چند ایالت خودمختار:کنفدراسیون

درخشان و تابان:فروزان

مخالف:ضد

نشانه مفعولی:را

ستمکار:ظالم

یکبار در سال:سالانه
یکبار در سال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی دیسک فشرده:وی سی دی

چندین وکیل:وکلا

بزه:گناه  

زبانه آتش:گر

سرباز نیروی دریایی:ناوی

صفت باد:وزان

پراکگندن زر:زرافشان

نوعی بستنی یخی:آلاسکا

پیدا کردن:یافتن

رشته باریک زر و سیم:ملیکه

جای نشستن:نشیمن

به جا آوردن:ادا

نشست رسمی:اجلاسیه

حاصل:نتیجه

فیلم آلفونسو کوارون:ومادر ترا هم

درخت انگور:مو

یار پت:مت

لمس کردن:مالش

مورچه:نمل

به یکدیگر وابسته بودن:تلازم

اثر عبدالحسین صنعتی زاده:نادر فاتح دهلی

گوارا:هنی

بله بی ادبانه:ها

پاداش و مکافات:جزا

لشکر:جند

کره:گوی

لابد:ناگزیر

سرخرگ:شریان

جدا از هم:سوا

ربات:آدم آهنی

مال:دارایی

کارآزموده:ورزیده

کامل و درست:تمام

محل ورود:در

زائو ترسان:آل

شهر همدان:نهاوند

سکرتر:منشی

کشور اروپایی:لیتوانی

میان:لا

کشور آفریقایی:چاد

پارچه نخی نازک:چیت
پارچه نخی نازک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دشنام:فحش

تصرف کننده:فاتح

حالت روحی:مود

بی شمار:نامحدود

گودال و مغاک:لان
گودال و مغاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عقل و فهم:هوش

خوش و زیبا:وش

حرف افسوس:آه

همسر زن:شو

پوشاک گشاد بی آستین که روی دوش اندازند:شنل

درونی:تویی