جواب بازی جدولانه (2) 308   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 308 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

میزبان:صاحب خانه
میزبان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر الکساندر پوشکین:گاوریل یلدا

بسیار مهربان:ودود

تلخ عرب:مر

تیر پیکاندار:یب

نیکی کردن:صلاح

یک دفعه:یکره

تعادل:بالانس

پرورش دهنده حیوانات اصلی:دامدار

ملی:ناسیونال  

مجازات شرعی:حد

چندین قبر:قبور

آسیب و صدمه:خدشه

بیماری:دا

رودی در مازندران:تجن

از حروف الفبا:شین

دوباره جویدن:نشخوار

آمادگی:تهیو

پارچه معیوب:زده

شبانگاه:مسا

برتر و دارای جذبه:باکلاس

شهر خراسان رضوی:رشتخوار

راهزن:حرامی

بدگویی:هجو

اهل هند:هندو

بالش نرم:ناز بالش

پسوند شباهت:سان

بالاپوش:ردا

نشانه مفعولی:را

ایجاد ترس می کند:هراسناک

نوعی قایق ساده:کلک

نحس:نامبارک

دارای هماهنگی:هارمونیک

عدد منفی:نه

شیوا:رسا

شنوایی:سمع

پیامک:اس

ملایمت:نرمی

رستاخیز:معاد

از غلات:جو

دیرینه:کهن

بجز:الا

سلاح انفجاری دستی:نارنجک

دلداده مجنون:لیلی

ددرست و بی نقص:کامل

تا:الی

اولین انسان:آدم

امداد رساندن:یاری کردن
امداد رساندن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ایالت سرد آمریکا:آلاسکا

دهان خودمانی:دهن

نوعی کبوتر:یا کریم

از افعال ربطی:شدن

آبزی خوراکی:ماهی

ستاره:نجم

غول:هیولا

شیرینی تولد:کیک

پوشاندن و اختفا:کتم

حرف زیادی:ور

پوستین:وت

به دنیا آمده:متولد

گاز مرداب:متان
گاز مرداب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir