جواب بازی جدولانه (2) 313  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 313 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی نعمت الله گرجی:ماشین مشتی ممدلی
اثر الکساندر دوما(پسر):خانم کاملیا
اثر الکساندر دوما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک دوم:نیم
ملخ دریایی:قمرون
نادر:کمیاب
گریه سوزناک:زاری
بالا آمدن آب دریا:مد
مظهر زیبایی:طبیعت:گل
غارت کننده:یغماگر
شهرستان کرمانشاه:دالاهو 
مرد شجاع و بی باک:شیرمرد
رنگ زرد روشن:لیمویی
بوی رطوبت:نا
کاندید:نامزد
بند دست و پا و گردن:غل
جوی ها:انهار
لیکن:اما
نجاست:پلیدی
امان:پناه
صاحب و دارنده:ذو
جای بی خطر:امن
سوریه قدیم:شام
سوریه قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پنهان داشتن:کتمان
نوعی قیمه و کوفته:یزدادی
شریک دوره تحصیلی:هم دوره
بزرگ منشی:نب
کشور اروپایی:رومانی
شوخ و خوش محضر:بذله گو
فروتر:مادون
هوس باردار:ویار
درخت انار:ناربن
مروارید:در
روستا:ده
به بهانه ای از انجام تعهد سر باز زدن:دبه در آوردن
در حال لرزش:لرزان
کناره:لب
کار ندارد:بیکار
بچه گوسفند:بره
پایتخت نیجریه:ابوجا
پایتخت نیجریه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خداوند:ایزد
اسب ترکی:ات
تیره:کدر
دوبین:لوچ
شیمی قدیمی:کیمیا
با تاکید:اکیدا
هرگز نه عرب:لن
کشمکش با چیزی یا کسی:کلنجار
محتاج بودن:نیاز داشتن
بدکردار:نابکار
اثر ساموئل پکت:چیکجا
قادر:توانا
باد خنک:ایاز
صدای پاره شدن:جر
رنج:درد
زمان حال فعل بودن:است
واحد سطح:آر
شوربا:آش
شیر عرب:اسد