جواب بازی جدولانه (2) 316   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 316 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نجات یافته:رستگار
اثر جواد مجانی:پسرک چشم آبی
اثر جواد مجانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هادی:راهنما
آسیب و آفت:اک
پسوند تصغیر:چه
فتنه و فساد:آشوب
اسب ماده:مادیان
فروش کالا به خارج از کشور:صادرات
شکافنده:باقر
عصاره:شیر 
لنگه بار:تا
تبلیغ:آگهی
اشاره به دور :آنها
دریچه اتوماتیک:ترموستات
حامی:هوادار
ناگهان خودمانی:یهویی
مشایعت:بدرقه
مشایعت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جمع سوق:اسواق
دوست و معشوق:یار
دو توده خاکستری مغز:تالاموس
فیلمی از آنتونی مینگلا:بیماران گلیسی
سخن یاوه:زرت
سویو طرف:زی
ویران کردن:هدم
حجم فرعونی:هرم
عیب و ننگ:عار
شهر ایلام:ایوان
نامی برای قیامت:یوم الموعود
استفراغ:قی
طرف:ور
همه و تمام:عموم
جای خوردن آب:آبشخور
کشور اروپایی:بلاروس
موی شیر:یال
حیوان مکار:روباه
بر طبق قاعده:قاعدتا
آشامیدنی:مشروب
مادر:مام
مقبول و دلپذیر:خوشایند
خودروی مسافربری:مینی بوس
من و شما:ما
سگ عرب:کلب
سگ عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عداوت و دشمنی:کین
شکستن:کسر
زیبا همچون ماه:مهوش
نوعی سنبل الطیب:فو
شامل شدن:عم
شهر آذربایجان شرقی:هوراند
وسیله یک طرفه کردن جریان الکتریکی:دیود
از ابزار کندن:کلنگ
کالبد:جسد
پول زور:باج سبیل
لوله گوارشی:مری
درخت مسواک:یسر
ضمیر غایب:او
حرف نداری:بی
خطاب بی ادبانه:هی
شهوت:هوس
نوعی زردآلو:قیسی