جواب بازی جدولانه (2) 318   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 318 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر رنه دکارت:تاملات در فلسفه اولی
اثر رنه دکارت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
علم مطالعه موجودات زنده:جانورشناسی
منسوب کردن:نسبت دادن
انگور نرسیده:غوره
برهنه:رت
سایه:نش
شماره و عدد:نمره
دومین:ثانویه
پسوند شباهت:سان
مسن:پیر 
شادی:مسرت
خانه کوچک:کلبه
اسب ترکی:ات
مرسوم:متداول
گلدسته:منار
فوق:بالا
خارج:برون
چربی:روغن
مسافر:راهی
مایملک:اموال
از دست رفته و تلف شده:ضایعه
یار سونا:جکوزی
بدگویی کردن:هجا
جسم سفید بلوری دافع حشرات:نفتالین
شهر سمنان:دامغان
شهر سمنان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجاز از آسمان:گردون
نیستی:فنا
معبر رودخانه:پل
چه کسی و چه وقت:کی
سرور و بزرگ:رئیس
مقابل اصول:فروع
عکس از خود گرفته شده:سلفی
جنگ و نزاع:ستیزه
نمایش تشدید مغناطیسی:امرایی
آوازی برای خواباندن نوزاد:لالایی
اثر نفت:گازوئیل
باوفای حیوانات:سگ
تشکیل صف برای مبارزه:صف آرایی
تنگدست:مفلس
سیستم تشخیص موقعیت هواپیماها:رادار
بلبل:هزار
همیشگی:جاودان
مناطق تحت فرمان:ولایات
بی باک:دلیر
واحد پول ژاپن:ین
غذاخوری:رستوران
لفظی که به هنگام ورود به جایی بیان می شود:یا الله
قلب قرآن:یس
مخترع تلفن:بل
مخترع تلفن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گیاه:نبات
مشهور:نامی
عشق فرنگی:لاو
دشمن درخت:تبر
از اقوام:لر
لنگه بار:تا
گرفتار بیماری:مبتلا
از پوشاک:پیراهن