جواب بازی جدولانه (2) 320  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 320 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

محل دریافت عوارض:عوارضی

محل دریافت عوارض در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دختر:دوشیزه
بخل:شح
زدوده و جلا یافته:صیقلی
اوراق مشارکت:سهام
بسیار گردنده:دوار
گل و لای:وحل
گداختن:ذوب
فریب:حیله
یافتن جواب معما:حل  
سزاوارتر:احق
همه را شامل می شود:هر
همراه:ضمیم
پارچه نخی نازک:چیت
نوشته مربوط به ادبیات:ادبی
کبوتر دشتی:یمام
میوه ترش و شیرین:لیمو
پرهیزگار:متقی
بخش ممتاز تماشاخانه:لژ
عضو خاراندن:ناخن
اشاره به دور:آنها
بالش:متکا
فرماندهان:امرا
ساز و برگ اسب:یراق
نوبت کاری:شیفت
نرخ:قیمت
روش درمان بیماران روانی:روان درمانی
تخت پادشاهی:سریر
آجر خام:خشت
نمدزین اسب:ادرم
معدنی:کانی
زیبایی:بهجت
برقرار:آباد
ساز و برگ اسب:یراق
حس چشایی:ذائقه
از نت ها:فا
از عناصر فلزی:سدیم
فرمانده:امیر
یل سیستان:رستم

یل سیستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف ندا:آهای
جنس به ظاهر قوی:نر
ذوب شده:گداخته
تازگی:رقت
برادر پدر:عم
از حالات ماده:جامد
پایان:خاتم
شیطان:اهریمن
دوست و معشوق:یار
قطعه احتیاطی:یدکی
امامان:ائمه
بسیار حمله کننده:کرار
دستور قطعی:اکید
قلاب کمربند:سگک
گندم گون:اسمر
مظهر سختی:سنگ
متمایل به یک جهت:یکوری
چهره شطرنجی:رخ

چهره شطرنجی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صف:رده
بخشنده:کریم
دنباله:پی
همه گیر:اپیدمی
آفرینش زیبایی:هنر
نان نپخته:خمیر