جواب بازی جدولانه (2) 326  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 326 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آسیاب آشپزخانه:هاون
اثر پرویز قاضی سعید:ششلول ها بندها را بکشید
اثر م. مودب پور: یلدا
از استان ها:گیلان
از درندگان:یوز
اسب قاصد:یام
الهه:رب النوع
با صراحت سخن گفتن:رک گویی
باب روز:مد
برگ گل"گل برگ  
بسیار ستایش کننده:مداح
به درون کشیدن مایع:مکیدن
به دنیا آوردن:زا
بیکاره و تنبل:لش
پندار و گمان:وهم

پندار و گمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهلوان:یل
تکه پاره:لت
تیم فوتبال فرانسوی:اویان
جعبه جادویی:تلویزیون
جنین:رویان
چاق فرنگی:فت
چشمه بزرگ:ینبوع
چندین هرم:اهرام
چیرگی:غلبه
حرف پیروزی:وی
حیوانات اهلی:دام
خودبین:غد
درخت زبان گنجشک:ون
راست ایستاده:هج

راست ایستاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روز تولد:زادروز
زمان سنج:تایمر
زنده:حی
سبزی سرشار از ویتامین ث:
ریواس
سپاسگزاری کردن:شکران
سوراخ کوه:غار
سوی و طرف:زی
سیماب:جیوه
شاه کوتاه:شه
شخصیت و ذات:هویت
شمشیر بران:صل
شیک:لوکس
صنم:بت
عضو مجلس اعهیان:سناتور
فال نیک:شگون
فراموشی:نسیان
فراوانی:فزونی
فعالیت زیاد بی نتیجه:سگ دو
فیلمی با بازی بیژن امکانیان:گمشدگان
قطره روی برگ گل:شبنم
قوم کم حرف:لر
مشق:تکلیف
مطلوب و مرغوب:دلاویز
ملامت کردن:نکوهیدن
منزلت:جاه
مهارت و زیردستی در کاری:ید طولی
نمایندگان مجلس:وکلا
نهر:رود
نواختن با یک ساز:تک نوازی
نوار سنگی پایین دیوار:قرنیز
ورزش مفرح آبی:شنا

ورزش مفرح آبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسنی:هوو
کاغذ یا پارچه روپوشی:روکش
کرسی:صندلی
کشور آمریکای شمالی:نیکاراگوئه
کوبیدن:دق
یک خط از نوشته:سطر