جواب بازی جدولانه (2) 327  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 327 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرایش:زینت
آزاده:حر
آشتی:صلح
اثر بالزاک:اورسولامیرو

اثر بالزاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عباس معروفی:ورگ
از حروف صامت:همزه
از درندگان:ببر
از رفته به جا می ماند:رد
از موسسات مالی:بانک
از مراکز استان ها:تبریز  
از مراکز استان ها:زاهدان
از میوه ها:هلو
اطلاع و خبر:آگاهی
بالا آمدن آب دریا:مد
بت:صنم
بخشش و عطا:داد
بریدن سر قلم:قط
بلبل:هزار
بیزاری:تبر
پادشاه:کیا
پرنده نامه بر:کبوتر

پرنده نامه بر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول ژاپن:ین
پیمان:عهد
جنس نوعی ظرف:تفلون
جیرجیرک:جرواسک
چاق:فربه
چهار نعل رفتن اسب:یورتمه
حرارت و گرمی:تف
خردمندی:تعقل
خوراکی از تخم مرغ:املت
داخل:لا
درون دهان:کب
دزد:لص
دقیق:تیزبین
دین داشتن:تدین
راه کوتاه:میان بر
زمین پر از چمن:چمنزار
شایسته بودن:صلاحیت
شب عرب:لیل
شهد:عسل
شهر آذربایجان غربی:پل دشت
شهر بی دفاع:رم
شهر چهارمحال و بختیاری:لردگان
شهر خراسان شمالی:درق
صدمه:اک
ضمیر فرانسوی:وو

ضمیر فرانسوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فراخ:گشاد
فرستنده:مرسل
قسم نامه پزشکان:سوگند بقراط
قعر:ته
گفتگوی همراه با خنده:بگو بخند
گوشت بریان:کباب
لبه تیغ:یلمان
مایعی بی رنگ و معطر:بنزن
مجبور کردن به انجام کاری:وادار کردن
مرغ سلیمان:هدهد
موجود بی جان و بی حرکت:جماد
ناز و خرام:لنج
نطفه در آن منعقد می شود: تخمدان
نماد مجموع در ریاضیات:سیگما
هدایت شده:مهدی
هوشیار:زبل
وادار کردن:الزام
والیبالیست ایرانی:قایمی
کشته شدن:قتیل
کوشش:تقلا
یک دفعه:یک بار