جواب بازی جدولانه (2) 331  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 331 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرام گرفتن:سکون
آزاده کربلا:حر
آغازها:اوایل
اثر اسماعیل فصیح:ثریا دراغما

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از اعیاد اسلامی:قربان
از بازی های کودکانه:سک سک
از جوندگان:خرگوش
از شهرهای کرمانشاه:روانسر
اسباب:وسایل
اصل چیزی:قوام  
امر از رفتن:رو
با آن شناخته می شویوم:نام
بزرگ و عظیم:کلان
به کلی نابود کردن:ریشه کن کردن
بیماری ریوی:سل
پایتخت کانادا:آتاوا
پایمال شده:لگد کوب
پسوند شباهت:سان
پوست کنده حرف زدن:رک گویی
ترانه:سرود
تکیه کردن بر بالش:لمیدن
تیر پیکاندار:یب
جانشین پول:ژتون
جنگ:حرب
جوی خون:رگ
چهره شطرنجی:رخ
چیز:شی
حرف انتخاب:یا
حرف همراهی عرب:مع
حلقه دو طرف زین:رکاب
حیله:مکر
داد و فریاد:هوار
درخت اعدام:دار
دوستی:ود
دکان کوچک:دکه
ذوق و شوق:وجد
راس:سر
زندگی و حیات:زیست
ساز شاکی:نی
شبانگاه:مسا

شبانگاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شراب انگوری:می
شهر سیستان و بلوچستان:سراوان
شهر گلستان:بندر گز
صفت چای:دبش
ظرف آبخوری:لیوان
عدد روستا:ده
فوتبالیست اسپانیایی: فرناندو تورس
فوتبالیست هلندی:رنولار
قورباغه:وک
گرم:حار
گوشت خوابانده در نمک:نمک سود
لایق:سزاوار
ماده آرایش مژه ها:ریمل
مایع خوشبو کننده:ادکلن
محل عبور:مجری
مدت زندگی:عمر
منفرد:تک
نامرد:لامروت
نوار، ریشه:باند
نوازنده دربار خسروپرویز:باربد
نوعی سلاح گرم:مسلسل

نوعی سلاح گرم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیروها:قوا
وام ها:دیون
وای به روزی که بگندد :نمک
کنایه از اشکال تراشی کردن:سنگ انداختن
کوچک:صغیر
یدک کشیدن:بکسل