جواب بازی جدولانه (2) 332  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 332 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آزموده و هشیار:کهنه کار
از ادات پرسشی:آیا

از ادات پرسشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای استان اصفهان:نایین
از فرآورده های گوشتی:همبرگر
استخوان مچ پا:قوزک
باران تند و شدید:رگبار
با طراوت:شاداب
به من:مرا
بی مروت:لاکردار
بی واسطه و سرراست:مستقیما  
پوزه:نس
تیم فوتبال ایتالیایی:کالیاری
جدایی زن و شوهر:طلاق
چین و شکن:یرا
خدا و آفریدگار:ایزد
خفه شدن در آب:غرق
دانشمند:علامه
دختر:بنت
درخت انگور:تاک
دریای عرب:یم
دوست داشتن:علاقه
راه و روش:سنت
رجحان:برتری
روز عرب:یوم
زردرنگ:زرگون
زیان:خسارت
سالن:تالار
سختی و گرفتاری:بلا
سرگرم شدن:تفنن
شایستگی و لیاقت:اهلیت
شعر دارای قافیه و ردیف:مردف
شهرستان آذربایجان شرقی:چاراویماق
صدای درهم برهم جمعیت:همهمه
طرفدار انقلاب:انقلابی

طرفدار انقلاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عفونت د نسج ریه:ذات الریه
علف خشک:کاه
غافلگیر کردن:یک دستی زدن
فیلمی از منوچهر هادی:قرنطینه
قائم به ذات:قیوم
قانونی برای اداره سازمان:اساس نامه
گرداندن کار:اداره
لغزنده:لیز
ماده ای که به چیزی بمالند:اندود
محل نمایش آثار هنری:گالری
مخفف از او:زو
معدن:کان
ملاقات بیمار از طرف پزشک:ویزیت
موی شیر:یال
نا:رمق
نام شهر تیسفون:مداین
نترس:بی باک
نویسنده"هولا هولا":ناتاشا امیری
هرزگی و بیهودگی:یاوگی
هضم کردن:گواردن

هضم کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همگانی:عمومی
ویرانه:خرابه
کارکردن و تمرین کردن:ورزدن
کشور آفریقایی:مالاوی
یاری:مدد