جواب بازی جدولانه (2) 336  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 336 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر آلفونس دوده:ژاک

اثر آلفونس دوده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر محمود دولت آبادی:هجرت سلیمان
احاله:ارجاع
اختلاف پتانسیل الکتریکی:ولتاژ
از زیرپوش ها:رکابی
از ماه ها:دی
از مواد آتش بازی:باروت
الک:غربال
اندیشه بد:وسواس
باد گلو:آروغ
 
بالا بودن دمای بدن:تب
بزرگ داشتن:تجلیل
بستر:جا
به دورن دهان کشین با نی:مکیدن
به طور خلاصه:اجمالا
پایتخت لبنان:بیروت
پیامبری:نبوت

پیامبری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تاخت زدن:جولان
تلاش برای پشیش گرفتن:رقابت
تماشاخانه:تیاتر
تکنولوژِ :فناوری
چیره دستی:مهارت
خر ورزشکار:گورخر
خرم و شاداب:برومند
خواننده و نوازنده:رامشگر
خود این:همین
در پس چیزی قرار دارد:ماورا
درخت خرما:نخل
دومین:ثانوی
رخنه:طوراخ
رنگ و لون:دیس
رنگ ها:الوان
رود اروپایی:رن
زنگ کلیسا:ناقو
شلوار جین:لی
شهر رازی:ری

شهر رازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صدق:درستی
عامه مردم:عوام
عقب و پشت:ورا
علف خوردن در چراگاه:چریدن
فراموشی:نسیان
فرضیه:تئوری
فلس ماهی:کچ
گرفتگی:گیر
گستاخانه:متهورانه
گمان بردن:ظن
لات:بی سروپا
ماه زمستانی:دی
مایه آبادانی:آب
مجرای خون:رگ
مخفف جمشید:جم
مخلوط آهک و خاکستر:ساروج
مدرسه ها:مدارس
مربوط به عیسی ع:عیسوی
مسافر:عازم
مکتوب پست کردنی:نامه
نگهبان آتشکده:آتشبان
نویسنده "طعم گس خرمالو":زویا پیرزاد
هزینه:مخارج
همسر مرد:زن
کتاب مقدس یهودیان:تورات
کشور اروپایی:آندورا
یار جری:تام
یاقوت:یاکند