جواب بازی جدولانه (2) 337  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 337 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب عرب:ما
آدم بدقلق:نرو

آدم بدقلق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آدمی:بشر
آنچه قبلا ذکر شده:همان
اثر امیر عشیری:فرار به سوی هیچ
اثر شاتوبریان:شهدا
اجداد:نیاکان
ادیت:ویرایش
از غلات:ارزن
از گزندگان:رتیل  
از کنده بلند می شود:دود
اعلان و اگهی:رکلام
افسار:عنان
انجام دادن:کردن
اندازه و مقدار:کمیت
بازگشت صوت:اکو
بجز:الا
برابر و سازگار بودن:مطابقت
بزرگ منشی:نب
به صورت آرد درآمده:گرد
بهشت:مینو
بوی ماندگی:نا

بوی ماندگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیگانه:خارجی
بیماری:دا
پرده در:هتاک
پرنده گردن دراز:لک لک
پلید و ناپاک:خبیث
پنهان شدن به قصد دشمن:کمین
پهن کردن:گستردن
پول ژاپن:ین
جنس نوعی ظرف:ملامین
چشمداشت:امید
چه بسیار:بسا
چه چیزی:چی
چه وقت:کی
حرف تعجب:وا
حیوان نجیب:اسب
خرما فروش:تمار
خورشتی از گوشت و گردو و روغن:فسنجان
داستان بلند:رمان
درخت مسواک:یسر
روادید:ویزا
روز رستاخیز:قیامت
ریشه:بن
زنان قرآنی:نسا
زنده:حی
شرح و توضیح:بیان
شهرستانی در آذربایجان شرقی:چاروایماق
شکوه:فر
طی کردن:پیمودن
علیل:چلاق
فوتبالیست آلمانی:کریم بل عربی
فیلمی با بازی ایرج طهماسب:آنسوی مه
قدرت:نیرو
قرض:وام
قطعه ای موسیقی برای یک ساز یا دو ساز:سونات
گربه عرب:هر
مرغزار:چمن
مظهر و سمبل:نماد
معاون:دستیار
معتمد:امین

معتمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه مفعولی:را
نقاش:رسام
نگارها:تماثیل
هدیه دادن:اهدا
کمال مطلوب:ایده آل