جواب بازی جدولانه (2) 338  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 338 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آهسته آهسته:نم نم
از نوشیدنی ها:نوشابه

از نوشیدنی ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از نیروها:هوایی
الاغ:خر
ایزد موکل بر زمین:زامیاد
بازی تخته و مهره:نرد
بازیگر فیلم"پروانه ای در مه":برزو ارجمند
بایر:لم یزرع
بدی کردن:اسایه
براندازی با قوای نظامی:کودتا  
پایبند چیزی شدن:تقید
پایتخت تانزانیا:دودوما
پرنده گردن دراز:درنا
پیشوای دینی زرتشتیان:مغ
تعبیر دهنده:برگرداننده
جهنم:هاویه
چاقوی آشپزخانه:کارد
چانه:زنخ
چندین ذره:ذرات
حرف فاصله رسان:تا
خصومت:دشمنی
خواب شیرین:شکر خواب
دارای شانه های پهن:چهارشانه
در حال دویدن:دوان
در قفا:غیابا
درگاه:آستان
درگذشتن:وفات

درگذشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دستبند:دستیاره
دیگران:کسان
دین:آیین
راضی و خشنود:خرسند
سارق:دزد
سپهر:آسمان
سرانگشت:بنان
سوگند:قسم
شان و شوکت:فره
شال زردشتیان:زنار
شربت قند:آب قند
شعر بیانگر عواطف:غنایی
شعله آتش:آلاو
شل شدن:لق
صدای در زدن:تق
عبور:گذر
عرب می گوید بگو:قل
فراوان:زیاد
گردهمایی:میتینگ
گستاخ:جری
گل سرخ:رز
گلی خوشبو:نسترن
گوسفند ماده:میش
مالدار:ثروتمند
مایع حیات:آب
مروارید:در
مورب:کج
موی گردن اسب:یال
نزد عرب:لدی

نزد عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نمک اسید کربنیک:کربنات
نویسنده"تاریخ فلسفه غرب":برتراند راسل
ورزش ماتادورها:گاوبازی
کارآموز پشکی:انترن
کارگزار:عامل
کمان:قوس
یاقوت:یاکند