جواب بازی جدولانه (2) 339  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 339 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آغاز:بدو
اثر پائولو کوئیلیو:یازده دقیقه
احتضار:نزع

احتضار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارادتمند:مرید
از استان ها:قزوین
از مواد بهداشتی:صابون
اسب ترکی:آت
انگور نرسیده:غوره
برانگیزنده:محرک
بهره هوشی:آی کیو  
بی خبر:ناگاه
بی مروت:نامرد
بی کران:بی حد
پایتخت ارمنستان:ایروان
پایتخت باهاما:ناسایو
پسوند انباشتگی:آگین
پشیمانی:ندم
تخت پادشاه:عرش
ترکیده و شکسته:غر
جرم:جنایت
جزا دادن:مجازات
جنگی:رزمی
چای فرنگی:تی
حرف ندا:ای
خداوند:رب
دایه:ظیر
درک کردن:فهم
دگرگون شدن:تبدل
رسم و عادت:آیین

رسم و عادت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رمق آخر:نا
روزگار:دهر
زیر و پایین:ته
شش:ریه
صد متر مربع:آر
ضایع شدن:هدر
عجیب و غریب:اجق
عدد روستا:ده
عدد ورزشی:دو
علم و هنر اداره کردن:مدیریت
عید اضحی:قربان
غربالی با سوراخ های ریز:نرم بیز
غرغر:نق
فایده:سود
فقرا و فیلمی با بازی هانیه توسلی:ندارها
فلز سنگین:سرب
فوتبالیست ایرانی:یعقوب کریمی
فوتبالیست هلندی:روبن
فیلمی از سام مندس:جاده انقلابی
فیلمی با بازی حسین پناهی:آوینار
قائم به ذات:قیوم

قائم به ذات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قرض دار:مدیون
قسمت پرتاب شونده فشنگ:مرمی
قیچی پشم چینی:کاردو
گویند سلامتی می آورد:سلام
لمس کردن:سودن
مادر عرب:ام
مستی:سکر
من و شما:ما
نابود کردن:ریشه کن کردن
نادر:نایاب
نوعی آلودگی سوتی:نویز
نوعی امرود:مل
هر گردی که آن نیست:گردو
ورید:سیاهرگ
کشور آسیایی:تایوان
یونجه:قت