جواب بازی جدولانه (2) 342  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 342 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آبرو:آب
آذوقه:جیره

آذوقه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آشکار و واضح:مبرهن
آواز دهنده:هاتف
ابزار نجاری:رنده
اثر روسو:نامه هایی از کوهستان:نامه هایی از کوهستان
اثر گوته:تئوری رنگ ها
از جنس نر:نرینه
اهل سنت:سنی
با دندان خرد کردن:جویدن  
بازی کردن:لهو
باطل کردن:فسخ
بی شک:همانا
بیهوده و به در نخور:نخاله
پسر:پور
پنهانی:مخفیانه
تنبل جالیزی:کدو
توان:تاب
تیر کوتاه:زج
تیرگی:تاری
جانور بی دست و پا:خزنده
جای سردسیر:ییلاق
جدا از یکدیگر:متباین
جدا شدن و فرق یافتن:تمیز
جمع فیلسوف:فلاسفه
جوی آب:لر
چندین نفر:نفرات
حرف نفی:نه

حرف نفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف همراهی عرب:مع
خطاب بی ادبانه:هی
خویشاوندی:نزدیکیدبه دراوردن:جر زدن
دردمند:متالم
درشت اندام:لندهور
دست مالیدن:مس
دو یار همقد:اا
دوردهان:کب
دوزخ:جهنم
راه کوتاه:ره
ربات:ادم اهنی
رشته:نخ
رعشه:لرزه
رمز میله ای:بارکد
ساده دل:هالو
سرخ رنگ:عنابی
سود بردن:استفاده
شهر فارس:داراب
شهر کنار دریا:بندر
صنم:بت
عدد ورزشی:دو
عنکبوت:تارتن
فرماندهان:امرا
فوتبالیست آرژانتینی:زابالتا
فوتبالیست پرتغالی:ادر
فیلمی از مهدی صباغ زاده:خانه خلوت

فیلمی از مهدی صباغ زاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قاب:کادر
قواعد و قوانین:موازین
گمراهی:غی
ماتم:سوگ
مایع حیاتی بدن:خون
مراد و مقصود:نیت
مرتبه ها:مراتب
نوعی بیماری تنفسی حاد:سارس
نیلوفر:فل
ویتامین انعقاد خون:کا
کوبیدن در:تق